ارسال آثار کتاب مثل پدر(حاج قاسم)

دوست عزیزم؛

از اینکه در طرح ارسال آثار کتاب مثل پدر (حاج قاسم) شرکت کردید بسیار خوشحالیم.

این کتاب حاصل زحمات همکاران ما در موسسه طلوع نسل نور است که در مدت کم و با صرف وقت شبانه‌روزی تهیه شده.

از اینکه با شرکت در این طرح باعث دلگرمی همکاران ما در موسسه شدید، سپاسگزاریم.

با توجه به اینکه آثار و تعامل با شما برای ما اهمیت ویژه‌ای دارد، می‌توانیم از طرح‌های شما در تالیفات آینده استفاده کنیم.

ارسال تصویر

 

تایید

فهرست