ایمنی کودک

کودک و برق‌گرفتگی

نکات ایمنی و بهداشتی اسباب بازی

حمام کردن کودک

ایمنی کودکان در هر موضوعی به عنوان یکی از مهمترین مسائلی است که در سلامت روان کودک و امنیت کودک نقش بسزایی را ایفا می‌کند.

ایمنی کودک در سنین مختلف کودکی معنا و مصادیق خاص خود را دارد؛ در سال اول تولد احتمال خفگی کودک، ایست قلبی در حالت بد خوابیدن و… می‌باشد. در سال دوم که کودک توان راه رفتن می‌یابد، خطراتی از قبیل کشیدن اشیاء و پرتاب شدن آنها روی کودک، به سراغ وسایل خطرناک مانند چاقو و… رفتن، دست به برق زدن و… می‌باشد.

با رشد و به حرف افتادن کودک، گویا والدین احساس طیب خاطر می‌یابند که فرزند ما از سنین خطر آفرینی خارج شده است در حالی‌که اینطور نیست بلکه نوع آنها متفاوت می‌شود. مثلا در سنین 3 تا 5 سالگی علیرغم قدرت تشخیص برخی خطرها توسط کودک، با این حال برخی مشکلات و خطرات دیگری می‌تواند او را تهدید نماید لذا بر والدین واجب می‌شود تا برخی مسائل را حتما به فرزند خود آموزش دهند.

نکته مهم اینست که این آموزشها و آگاهی‌بخشی‌ها نباید به گونه‌ای باشد که بیشتر موجب ترس کودک شود. این ترس می‌تواند کودک را منزوی و پریشان کند.

نکاتی که بایستی در این بازه سنی به آن توجه نمود از قبیل موارد زیر است.

گاها پیش می‌آید که در مکانهای شلوغ کودک دست والدین خود را رها کرده و از فرط کنجکاوی به سویی حرکت می‌کند و گم می‌شود.

والدین بایستی برای این مواقع، از قبل تدبیر کرده و آموزش‌هایی را به کودک بدهند مثلا اینکه در این مواقع به هرکسی اعتماد نکنند. به مغازه‌ای که در آن نزدیکی می‌باشد رفته و خود را معرفی نماید. اگر پلیسی را دید خود را به او برساند و امثال این رفتارها که توسط کودک باید صورت پذیرد. البته والدین برای پیشگیری و تدبیر در خصوص این مواقع باید اقداماتی را از قبل انجام دهند. مانند اینکه همیشه شماره تماس در جیب یا کیف کودک خود قرار دهند و به او آموزش دهند تا در صورتی که کودک گم شد این شماره را به پلیس یا مغازه‌دار تحویل دهد.

فهرست