اخبار و فراخوان

باستحضار مربیان محله و مربیان مهدها/مراکز پیش دبستانی قرآنی میرساند ،با توجه به ایجاد تحول و ضرورت ساماندهی درمهدها ومراکز قرآنی ، پیشنهاد میگردد تمامی خواهران مربی بسیجی که در این مراکز فعالیت دارند به ” کانال شبکه ملی مربیان نسل نور ” در پیامرسان بله بپیوندند تا از آخرین اخبار وتصمیمات و اقدامات موسسه طلوع نسل نور/سازمان بسیج جامعه زنان کشور مطلع گردند .

نشانی شبکه ملی مربیان نسل نور در پیامرسان بله : @morabi_mahalle

نشانی وبسایت رسمی موسس طلوع نسل نور : naslenoor.ir

طلوع نسل نور

فهرست