وسایل مورد نیاز:

  •  کاغذ  رنگی ساده تک رنگ یا کاغذ الگو(گراف) یا کاغذ بزرگ کاهی و یا روزنامه
  • نخ کاموا با رنگ دلخواه یا نخ کنفی در سایز دلخواه
  • برگ‌ها و شاخه های بریده شده

ابتدا بسته به اندازه بسته هدیه‌ای خود برگ یا بریده شاخه(نازک) و یا گیاهان و گل‌های علفی را پیدا کرده و کاملاً آنها را تمیز کنید می‌توانید برای این کار از شاخه ها و گل‌های که قبلاً خشک کرده‌اید استفاده کنید.

سپس جعبه کادویی خود را ترجیحاً با کاغذ بدون طرح و ساده بسته بندی کنید.

نمونه‌های از این بسته‌بندی ها به شما نمایش داداه می‌شود می‌توانید بسته به سلیقه و ابتکار خود با گیاهانی که از قبل آماده کرده‌اید آن‌ها را تزیین کنید.