کتاب‌های مهد و پیش دبستانی طاها و طهورا

بسته‌ی آموزشی طاها و طهورا ویژه سال تحصیلی 1402-1401

ویژه نوآموزان پیش‌دبستانی گروه‌های سنی 4 تا 5 سال و 5 تا 6سال

بستة آموزشی «طاها و طهورا» ویژة نوآموزان پیش‌دبستانی گروه‌های سنی 4 تا 5 سال و 5 تا 6 سال در قالب 3 جلد کتاب کار کودک در راستای برنامة تربیت و یادگیری دوره پیش‌دبستانی برای استفاده در مراکز پیش‌دبستانی و مهدکودک «هماهنگ با برنامه ی تربیت و یادگیری دوره پیش‌دبستانی وزارت آموزش و پرورش» توسط جمعی از کارشناسان و صاحب نظران و مربیان مجرب برای استفاده در شرایط آموزش حضوری و غیرحضوری (مجازی) طراحی
و تالیف شده با کیفیت مناسب و قیمت تمام شده در اختیار شما مربیان پرتلاش مراکز و مهدهای قرآنی بسیج و عموم مراکز پیش دبستانی کشور قرار گرفته است.

کتاب اول طاها و طهورا ویژه گروه سنی 5 تا 6 سال

جهت دانلود نمونه کتاب کلیک کنید...

کتاب راهنمای مربیان ویژه گروه سنی 5 تا 6 سال ویژه سال تحصیلی 1400-1401

جهت دانلود نمونه کتاب کلیک کنید...

کتاب دوم طاها و طهورا ویژه گروه سنی 5 تا 6 سال

جهت دانلود نمونه کتاب کلیک کنید...

کتاب سوم طاها و طهورا ویژه گروه سنی 5 تا 6 سال

جهت دانلود نمونه کتاب کلیک کنید...

کتاب اول طاها و طهورا ویژه گروه سنی 4 تا 5 سال

جهت دانلود نمونه کتاب کلیک کنید...

کتاب راهنمای مربیان گروه سنی 4 تا 5 سال ویژه سال تحصیلی 1400-1401

جهت دانلود نمونه کتاب کلیک کنید...

کتاب دوم طاها و طهورا ویژه گروه سنی 4 تا 5 سال

جهت دانلود نمونه کتاب کلیک کنید...

کتاب سوم طاها و طهورا ویژه گروه سنی 4 تا 5 سال

جهت دانلود نمونه کتاب کلیک کنید...