کتاب‌های مهد و پیش دبستانی طاها و طهورا

بسته‌ی آموزشی طاها و طهورا

ویژه نوآموزان پیش‌دبستانی گروه‌های سنی 4 تا 5 سال و 5 تا 6سال

در قالب 3 جلد کتاب کار کودک و یک جلد راهنمای مربی – والدین در راستای برنامة تربیت و یادگیری دوره پیش‌دبستانی برای استفاده در مراکز پیش‌دبستانی و مهدکودک «هماهنگ با برنامه ی تربیت و یادگیری دوره پیش‌دبستانی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش» توسط جمعی از کارشناسان و صاحب نظران و مربیان مجرب برای استفاده در شرایط آموزش حضوری و غیرحضوری (مجازی) طراحی و تولید شده است. برای این منظور در کتاب راهنمای این بسته یادگیری، رمزینه‌های پاسخ (QR code) گنجانده شده است، تا دسترسی مربی و اولیا را به منابع معتبر محتواهای الکترونیکی فراهم سازد.

کتاب اول طاها و طهورا ویژه گروه سنی 4 تا 5 سال

جهت دانلود نمونه کتاب کلیک کنید...

کتاب راهنمای مربیان گروه سنی 4 تا 5 سال

جهت دانلود نمونه کتاب کلیک کنید...

کتاب دوم طاها و طهورا ویژه گروه سنی 4 تا 5 سال

جهت دانلود نمونه کتاب کلیک کنید...

کتاب سوم طاها و طهورا ویژه گروه سنی 4 تا 5 سال

جهت دانلود نمونه کتاب کلیک کنید...

کتاب اول طاها و طهورا ویژه گروه سنی 5 تا 6 سال

جهت دانلود نمونه کتاب کلیک کنید...

کتاب راهنمای مربیان ویژه گروه سنی 5 تا 6 سال

جهت دانلود نمونه کتاب کلیک کنید...

کتاب دوم طاها و طهورا ویژه گروه سنی 5 تا 6 سال

جهت دانلود نمونه کتاب کلیک کنید...

کتاب سوم طاها و طهورا ویژه گروه سنی 5 تا 6 سال

جهت دانلود نمونه کتاب کلیک کنید...

فهرست