بایگانی‌ها: Videos

حفظ عزت نفس متربیان

حفظ کرامت انسانی متربی از اصول تربیتی است مربیان و والدین گرامی باید همواره توجه داشته باشند که کرامت انسانی و عزت نفس یکی از مهمترین نکات و اصول در…