پاسخ به: ایده پردازی/ مواجهه با کودکان استثنایی

#26653
رضا قاسمی
مدیرکل

سلام علیکم.
ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات.
از تبادل نظر و احیانا تجارب شما سپاسگزاریم.

فهرست