پاسخ به: ایده پردازی/ فرزندان مادران زندانی

صفحه نخست انجمن ها تعامل مادران ایده پردازی/ فرزندان مادران زندانی پاسخ به: ایده پردازی/ فرزندان مادران زندانی

#26717
مهاجر
میهمان

میشه بسته های آموزشی و فرهنگی برای کودکان طراحی کرد و نیز درساعات ملاقات ترتیبی داد تا کودکان بامادران خود بازی های گروهی داشته باشند