پاسخ به: ایده پردازی/ کودکان چند قلوها

صفحه نخست انجمن ها تعامل مادران ایده پردازی/ کودکان چند قلوها پاسخ به: ایده پردازی/ کودکان چند قلوها

#26744
Mohaddese
میهمان

سلام و طاعات قبول
بنظرم این دسته از مادران با چالش های عدیده ای مواجه هستند از قبیل :
شیر دادن، خواباندن ، غذا دادن، حتی گاهی در تهیه لوازم و اسباب بازی با چالش مواجه می‌شوند و….
بنظرم چنین مادرانی می‌توانند اولا ضمن صبور بودن، می‌توانند با تجهیز خود در زمینه رفتار شناسی و تربیت فرزند چالش ها را کاهش دهند.
ثانیا از امثال طرح های مربی محله استفاده نموده و همیار مادر اتخاذ کنند.
ثالثا پدر خانواده بایستی خود را موظف در بازی رساندن به چنین مادرانی بداند.
و….
با تشکر