پاسخ به: ایده پردازی/ کودکان چند قلوها

صفحه نخست انجمن ها تعامل مادران ایده پردازی/ کودکان چند قلوها پاسخ به: ایده پردازی/ کودکان چند قلوها

#26834
سادات حسینی
میهمان

باسلام مادران دارای دوقلو برای راحت تر کردن نگه داری بچه ها برخورد یکسان با هردو دارن در یک سطح لباس یه رنگ و زمان یکسان براشون میزارن ولی درحقیقت این بچه ها حتی اگر همسان هم باشندولی دارای شخصیت متفاوت هستند با نیازهای روحی متفاوت هرکدام باید رفتار مختص با اون روحیه داشته باشن 🙏