پاسخ به: ایده‌پردازی/ترویج فرهنگ غدیر

صفحه نخست انجمن ها تعامل مادران ایده‌پردازی/ترویج فرهنگ غدیر پاسخ به: ایده‌پردازی/ترویج فرهنگ غدیر

#28094
سمیه یوسفی
میهمان

باسلام واحترام خدمت شما
بنده برای نوگلان مهدوپیش دبستانی ام گیفت نمدی تهیه میکنم به همراه یک عیدی کوچک وهمچنین درمهدجشن میگیرم ازمولودی خان دعوت میکنم به مهدبیاییدوبرای بچه هااجراداشته باشدحتماازمادرهادعوت میکنم که دراین جشن حضورداشته باشندهنگامی که کیک راواردکلاس میکنم داستان غدیررابرای بچه تاتعریف میکنم وبه آنهامیگم این یکی ازعیدهای بزرگ ما عیدامامت وتاهمیشه که زنده هستیم بایداین روزبزرگ راجشن بگیریم