1

جشن ولنتاین، جشن فارغ التحصیلی یا جشن تولد نمونه هایی از آیین های مربوط به کدام نوع خانواده است؟

 • 1

  چندمکانی

 • 2

  میان تهی

 • 3

  فردگرا

 • 4

  هم بالین