اثار ارسالی

اسامی برگزیدگان ارسال آثار مربیان

اسامی برگزیدگان ارسال آثار مربیان مشخص شد. ضمن تبریک به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان، به استحضار مخاطبان گرامی میرساند که پس از بررسی و پایش آثار ارسالی مربیان در…