احکام شرعی کودک

قسم و نذر کودکان

قسم و نذر کودکان  قسم یعنی انسان به اسم خدا یا صفات مختص به او مانند خالق، رازق و رحیم، و… به هر زبانی که باشد، قسم بخورد کاری را…

حکم شرعی هدایای کودک

قطعا با تولد فرزند عزیزتان مورد محبت و توجه دوستان و آشنایان قرار گرفته‌اید. گاهی اوقات هدایا بصورت نقدی می‌باشد که همیشه این چالش برای والدین وجود داشته که آیا…