اغوز

آغوز

آغوز اولین ماده غذایی که شیرخوار دریافت می‌کند آغوز است. آغوز، غلیظ و زرد رنگ بوده و شکل ظاهری آن از مادری تا مادر دیگر متفاوت است. این ماده غذایی…