انعقاد نطفه

اوقات مطلوب و مکروه جهت انعقاد نطفه

در دین مبین اسلام اوقات مطلوب و مکروه جهت انعقاد نطفه بیان شده است که در اینجا به بیان آنها می‌پردازیم. اوقات مطلوب عمل انعقاد نطفه از اوقات مطلوب جعت…

حین انعقاد نطفه

1- تغذیه: در حین آمیزش و انعقاد نطفه هیچ یک از مرد و زن مست نباشند و الکل مصرف نکرده باشند؛ چون موجب کمبود ویتامین D می‌شود و در نتیجه…

قبل از انعقاد نطفه

الف) قبل از انعقاد نطفه: زن و شوهر لازم است در هنگام ازدواج فکر کنند برای چه ازدواج می‌کنند؟ برای چه فرزند می‌خواهند؟ چگونه فرزندی می‌خواهند؟ آتش افروز و جانی…