بارداری

بارداری و روزه داری

بارداری و روزه داری شرایط روزه گرفتن در بارداری اگر در دوران بارداری به سر می برید و تمایل به روزه داری دارید قبل از فرا رسیدن ماه رمضان بهتر است…

قبل از انعقاد نطفه

الف) قبل از انعقاد نطفه: زن و شوهر لازم است در هنگام ازدواج فکر کنند برای چه ازدواج می‌کنند؟ برای چه فرزند می‌خواهند؟ چگونه فرزندی می‌خواهند؟ آتش افروز و جانی…