برق گرفتگی کودک

کودک و برق‌گرفتگی

کودک و برق‌گرفتگی برق گرفتگی کودکان یکی از شایع‌ترین خطراتی است که کودکان با آن مواجه می‌شوند. بازیگوشی و کنجکاوی بیش از حد کودکان باعث ترغیب آن‌ها به سمت وسایل…