حالت تهوع بارداری

توصیه‌هایی برای بهبود حالت تهوع

متاسفانه، نمی‌توانیم به شما بگوییم چگونه می‌توانید حالت تهوع خود را به طور کامل ازبین ببرید. ولی می‌توانید کارهایی را انجام دهید که آن را بهتر کند. دراینجا توصیه هایی…