حقوق کودک

احترام گذاشتن به شخصیت کودک

احترام گذاشتن به شخصیت کودک یکی از حقوقی که کودکان نیز برخوردار هستند حق محترم بودن و تکریم است. پیامبر اکرم (ص) گاهی به خاطر نوادگان خود ( حسنین علیهم…

سند ملی حقوق کودک ونوجوان

سند ملی حقوق کودک ونوجوان مصوبه «سند ملی حقوق کودک و نوجوان» که در جلسه ۸۰۶ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۰۴ شورای فرهنگی…

انتخاب نام نیکو

یکی از حقوق فرزند بر پدر و در واقع نخستین احسان و نیکی والدین نسبت به کودک پس از تولد، که در بسیاری از روایات و همچنین رساله حقوق امام…