حکم حجاب

حکم حجاب کودکان

حکم حجاب کودکان کودک قبل از سن بلوغ تکلیف ندارد، (در این مسئله تفاوتی میان دختران و پسران نیست.)   از نظر تربیتی اگر در معرض نگاه نامحرم است، باید…