خجالت

من دیگه خجالت نمیکشم

   من دیگه خجالت نمی‌کشم   احسان کوچولو بعضی روزها با مامانش می رفت پارک اما وقتی می‌رسیدن اونجا از کنار مامانش تکون نمی‌خورد و نمی‌رفت با بچه ها بازی…