داد زدن سر فرزند

داد نزنید!!!

داد نزنید!!! عوارض داد زدن در دراز مدت داد زدن در دراز مدت کودکان و فرزندان را چه از لحاظ کلامی و چه از لحاظ فیزیکی تهاجمی تر می‌کند. اگر…