دندان درد کودکان

علائم دندان درآوردن کودکان

هنگامی که کودکان در محدوده سنی 4 تا 7 ماهگی قرار دارد، انتظار مشاهده علائم دندان درآوردن کودکان را داشته باشید. فرآیند رویش دندان‌ها می‌تواند باعث رنجش و بیقراری فرزندتان…