روان کودک

سلامت‌روان و پرخاشگری

سلامت‌روان یعنی دارا بودن سطح قابل قبولی از تنظیم رفتار و عاطفه و توانایی فرد در ایجاد تعادل بین فعالیت‌های زندگی با هدف رسیدن به آرامش و رضایت باطنی. در…