روزه داری

بارداری و روزه داری

بارداری و روزه داری شرایط روزه گرفتن در بارداری اگر در دوران بارداری به سر می برید و تمایل به روزه داری دارید قبل از فرا رسیدن ماه رمضان بهتر است…

شیردهی و روزه داری

شیردهی و روزه داری مادران شیرده اگر اصول تغذیه ای را رعایت کنند منعی برای روزه داری ندارند ولی استثنائاتی از جمله وجود بیماری مادر و یا سن کودک شیرخوار…