سلامت

بالا آوردن شیر پنیری

یکی از مسائل شایع در نوزادان بالا آوردن شیر می‌باشد که عمدتا نگران کننده نیست. بالا آوردن شیر پنیری به این علت است که شیر مدتی در معده مانده و با…