شیردهی

شیردهی و روزه داری

شیردهی و روزه داری مادران شیرده اگر اصول تغذیه ای را رعایت کنند منعی برای روزه داری ندارند ولی استثنائاتی از جمله وجود بیماری مادر و یا سن کودک شیرخوار…

تغذیه مادر در دوران شیردهی

تغذیه مادر در دوران شیردهی تغذیه مادر در دوران شیردهی از اهمیت خاصی برخوردار است چرا که هر آنچه مادر مصرف کند به فاصله کوتاهی در کمیت و کیفیت شیر…

آغوز

آغوز اولین ماده غذایی که شیرخوار دریافت می‌کند آغوز است. آغوز، غلیظ و زرد رنگ بوده و شکل ظاهری آن از مادری تا مادر دیگر متفاوت است. این ماده غذایی…