عفاف،حجاب و عفاف،مربی محله،مهدکودک،نسل نور،

پویش عفاف و حجاب

باستحضار مربیان محله و مربیان مهدهاومراکز قرآنی میرساند، موسسه طلوع نسل نور با همکاری سازمان بسیج جامعه زنان کشور در نظر دارد تا از مربیان دارای ایده و یا پدیدآورنده…