غذای شیرخوار

تغذیه کمکی شیرخواران

تغذیه کمکی شیرخواران کودکان از یک سنی (غالبا از 6 ماهگی به بعد) به مرور نیاز به خوردن غذاهای کمکی در کنار شیرمادر پیدا می‌کنند و گاها برای تهیه غذاها…