مناسب کودکان

ویژگی‌های اسباب‌بازی خوب

ویژگی‌های اسباب‌بازی خوب 1- نخستین ویژگی هر اسباب‌بازی برانگیختن حس کنجکاوی کودک است. به عقیده روانشناسان اسباب‌بازی خوب نه تنها نباید برای او یادآور بازی خاص بوده و تکراری به نظر برسد،…