مکروهات حین امیزش

مکروهات حین آمیزش

از آنجا که طبق فرمایش ائمه معصومین (ع) آمیزشهای ناشایست آثار سوئی از جمله بغض اهل بیت(ع) را به دنبال دارد، لازم است به سفارشهایی که درباره مکروهات حین آمیزش…