نبایدهای تغذیه در بارداری

نبایدهای تغذیه در بارداری

نبایدهای تغذیه در بارداری زنان باردار بایستی توجه کنند بهتر است تعداد دفعات تغذیه خود را افزایش دهند و از پرخوری و فشار به روده‌ها جلوگیری نمایند زیرا به رحم…