چالش حمام رفتن

چالش حمام رفتن کودکان

10 نکته کلیدی برای مقابله با مقاومت کودکان در برابر حمام رفتن و نظافت شستن دست وصورت، استحمام، مسواک، کوتاه کردن ناخن ها و شانه کردن موها هم مانند پوشیدن…