کم حرفی کودکان

پرحرفی و کم حرفی کودکان

پرحرفی و کم حرفی کودکان در صورتی که گاهی از پرحرفی فرزندتان کلافه می‌شوید: به هیچ وجه با سرزنش و جملاتی مانند خسته شدم، چقدر حرف می‌زنی! اینجا حرف نزن…