گریه نوزاد

گریه نوزاد

چرا نوزادان گریه می کنند و چه باید کرد؟ صدای گریه نوزاد برای جلب توجه والدین به طرز ماهرانه ای طراحی شده است. اغلب، گریه‌ای برای کمک است و می‌توانید…