گواهینامه تولید محتوا

گواهینامه دوره اموزشی مجازی تولید محتوا

با سلام واحترام موسسه طلوع نسل نور ضمن پوزش از تاخیر در صدور گواهینامه های دوره اموزشی مجازی 11 ساعته ” آشنایی با فرایند تولید محتوا ” در تاریخ مردادماه…